Touches …

Story lines of ways already walked …

Of dew complexion in dreams of freedom …

Images of your glances …

Glisten? …

Beyond words …

Beating of unique images …

… and evermore …

… evermore …

Woman

Dotiki …

Linije zgodb že prehojenih poti…

Rosne polti v snu svobode…

Podobe tvojih pogledov…

Iskrivost?...

Onstran besed…

Bitje svojstvenih podob…

…in vselej…

…vselej…

Ženska